Stoppa legionella - stoppalegionella.se

Detta är en samlingsportal för installationsfrågor om legionella, hur man bygger och driftar anläggningen för att minska risken för tillväxt av legionellabakterien och vad man bör göra vid förekomst av legionella i fastigheten/byggnaden.

För frågor om sjukdomen och ytterligare information om legionella hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

Legionella är en bakterie som förekommer naturligt i vår miljö, bland annat i våra vattentäkter. Genom dricksvattnet kommer legionellabakterien in i våra fastigheters tappvattensystem. I tappvattensystem kan legionellabakterien förökas och kan i vissa fall orsaka legionärssjuka eller pontiacfeber.

Portalen är framtagen av Installatörsföretagen och Säker Vatten med finansieringshjälp av SBUF. I projektet har medverkat legionellanätverket, där bland annat myndigheter, organisationer och akademin ingår.