Pontiacfeber

Pontiacfeber är en mindre allvarlig sjukdom som orsakas av legionellabakterier. Inkubationstiden är mellan fem timmar och tre dagar. Sjukdomen yttrar sig med symptom likt influensa med illamående, huvudvärk, muskelvärk, kräkningar och hosta. Sjukdomen går över av sig själv inom två till fem dygn.