Riskgrupper

De allra flesta som utsätts för legionellabakterier förblir friska. Det är dock fortfarande oklart varför vissa personer får legionärssjuka och andra pontiacfeber. Skillnader i bakteriestammarnas farlighet och mängden bakterier man får i sig spelar sannolikt en viss roll. Dock har den enskilda personens hälsotillstånd utan tvekan en mycket stor betydelse. Generellt sägs att:

  • Personer med nedsatt immunförsvar på grund av kronisk sjukdom eller speciella läkemedel löper större risk.
  • Personer över 40 år löper större risk.
  • Män oftare drabbade än kvinnor.
  • Missbrukare, rökare och individer med cancer, diabetes eller kroniska lung- och njursjukdomar löper större risk.
  • Drift- och underhållspersonal, VVS-montörer.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten hemsida.