Ta chansen att ta del av nyheter och träffa kollegor från branschen.Anmäl dig senast den 14 april kl 12:00.
Alla som anmält sig får en Teamslänk via e-post under eftermiddagen den 14 april. I år kommer Stora Legionelladagen även att eftersändas i Kunskapskanalen och finnas tillgänglig via URPlay.

Program

9:00

Legionella nu och i framtiden.
Välkommen till en spännande dag!

Thomas Lundgren, Säker Vatten och Ola Månsson, Installatörsföretagen

9:10

Så kan legionellasmitta hanteras
Caroline Schönning, Folkhälsomyndigheten

9:35

Aktuell rapport om legionella i Tyskland
Roland Jonsson, WSP

10:00

Dricksvattendirektivet – så påverkar det oss i Sverige
Madeleine Olander, Regeringskansliet

10.25 - Paus
10:40

Legionella i Boverkets byggregler
– aktuella rekommendationer

Madeleine Hjortsberg, Boverket

11:05

Legionellaförekomst i kyltorn
Lars Hamberg, Stockholm stad

11:30

Sammanfattning av förmiddagen och paneldiskussion
Samtliga ovanstående

11:50 - Lunch
12:30

Hur kan tappvatten med begränsad volym påverka legionellatillväxt?
Charlotta Löfström, RISE

12:55

Kallvattenledningar under värmegolv – legionellabakteriens paradis
Jennie Lindblom och Linnea Persson, KTH

13.20 - Paus
13:30

UVC – Innovativ och intelligent vattenrening
Frank Rälg, FM Mattsson

13:55

Så kan tappvattenhygien förhindra legionellatillväxt
Olle Månsson, Geberit

14:20

Sammanfattning av dagen
Thomas Lundgren, Säker Vatten och Ola Månsson, Installatörsföretagen

14:40 - Tack för idag