Kemikaliedesinfektion

Innan kemikaliedesinfektion måste det kontrolleras att fastighetens rörsystem tål aktuella rengöringskemikalier. Kemikaliedesinfektion används ofta som komplement till andra saneringsmetoder och det är främst system med klor eller klordioxid som används.

Det finns två primära tillvägagångsätt som tillämpas vid klorering. Det första är då kloret tillsätts i stor mängd under kort tid och kallas då för chockklorering. Det andra alternativet är att tillsätta klor kontinuerligt i liten mängd under en längre tid. Chockklorering tillämpas oftast då man sett en kraftig tillväxt av legionellabakterier medan kontinuerlig klorering används främst som en förebyggande åtgärd.