Sport- och simhallar

Den i särklass viktigaste förebyggande åtgärden är att konstruera och bygga tappvattensystem så att det håller lämpliga temperaturer – varmvatten ska vara varmt, kallvatten ska vara kallt. Hänsyn ska tas till gällande bygg- och branschregler samt ingående produkters monteringsanvisningar.

Termostatblandare

Vid användning av centralblandare får vattnet i många rörledningar en temperatur på 40 °C där de används, exempelvis duschar i simhallar. Rörledning från centralblandare får inte vara längre än 5 meter.

Alternativ till centralblandare, för att ytterligare reducera risken för legionellatillväxt, är att förse varje bad-/duschplats med egen termostatblandare.

Duschslangar

Temperaturen på vattnet som lämnar duschmunstycket är vid normal användning 30–40 °C. Det är just det temperaturintervall som utgör störst risk för legionellatillväxt. En åtgärd för att motverka legionellatillväxt i duschslangen är att tömma slangen. Duschmunstycke som minimerar aerosoler är att rekommendera.

Bubbel-/spabad med återcirkulerande vatten

Att temperaturen i bubbelbad ligger mellan 30 °C och 40 °C och att vattendroppar och aerosoler bildas av vattenbubblorna gör bubbelbaden till en risk ur legionellasynpunkt. Drift- och skötselinstruktioner från leverantören måste följas.

Läs mer på Boverkets hemsida och Säker Vatteninstallations hemsida och Installatörsföretagens hemsida. Rekommendationer kring bubbelpool läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida