Arbetsmiljörisker vid installation, service, drift och underhåll

Installatörer och servicepersonal ska vara uppmärksamma på riskerna vid arbete med varmvattenberedare och vattensystem. System som inte varit i drift, där vatten haft olämpliga temperaturer och vid ombyggnad av system utgör en risk. Varmvattenberedare är en typiskt sådan installation.

För att minimera riskerna så ska man tänka på att undvika att arbeta på ett sådant sätt att aerosoler bildas. Om det inte är möjligt så bör man hålla sig på avstånd under så lång tid som möjligt och använda lämpliga andningsskydd som har effekt mot aerosoler.

Det har inträffat flera fall i Sverige där infektionen orsakats av exponering för legionellabakterier i samband med installations- och servicearbete. Detta gäller speciellt vid ombyggnad av gamla system eller där man kan misstänka att systemet innehåller vatten som hållit olämpliga temperaturer.

Vid arbete i anläggningar där man misstänker eller har konstaterat att legionella förekommer är det viktigt att berörd personal är informerad om detta.

Det bästa skyddet är att i möjligaste mån undvika att arbeta på ett sådant sätt att ett droppmoln bildas. Om detta inte går att undvika bör man vidta åtgärder för att skydda sig själv och andra. Det enklaste sättet är att hålla sig på avstånd under så lång tid som möjligt. Det finns även andningsskydd som har effekt mot aerosoler.