Legionärssjuka

Legionärssjuka är en form av lunginflammation. Människor kan endast få legionärssjuka genom inandning av aerosoler som innehåller legionellabakterier ned i lungorna. Att dricka vatten med legionellabakterier orsakar inte legionärssjuka. Sjukdomen smittar inte heller via kontakt mellan människor.

Inkubationstiden för legionärssjuka är i regel tre till sex dygn, men kan variera mellan två till tio dygn. Sjukdomen uttrycker sig som lunginflammation, generellt med hög feber, diarré, muskelvärk och huvudvärk. Sjukdomen kan vara allvarlig, särskilt då sjukdomen nästan alltid drabbar de människor med nedsatt immunförsvar. Trots modern intensivvård är dödligheten mellan 5–20 procent. Sjukdomen behandlas med antibiotika. Legionärssjuka går inte att upptäcka utan prov.