Byggnadstyp

Här finns mycket läsvärt för dig som är byggherre, fastighets-/byggnadsägare eller beställare när du tänker bygga nytt eller renovera. Det är uppdelat på småhus, flerbostadshus, kommersiella lokaler, vård och särskilda boende, sport- och simhallar samt andra riskinstallationer.