Termisk vattendesinfektion

Termisk vattendesinfektion används framförallt i större installationer som sjukhus och badanläggningar. Det innebär att allt vatten i varmvattensystemet ska ha värmts tillräckligt hett under tillräckligt lång tid för att ha dödat legionellabakterierna innan det leds ut på varmvattensystemet i anläggningen.

Det ska poängteras att det är svårt att förhindra att mikroorganismer tar sig in i systemet utifrån eller genom överläckning av kallvatten vidtryckskillnader i blandare. I systemen finns det fortfarande näringsämnen och andra förhållanden som kan bidra till tillväxt av mikroorganismerna.