Stora legionelladagen 2023

Inspelningar ifrån den Stora Legionelladagen den 25 januari.

Inledning – vad är legionella? Senaste statistik

Martin Brunnkvist, Säker Vatten

Legionellakrav i Möjligheternas Byggregler

Madeleine Hjortsberg, Boverket

Förebyggande arbete och smittpårning

Uppsala kommun

Hur fungerar kommun som tillsynsmyndighet
Jakten på legionella - så jobbar kommunen som tillsynsmyndighet

Charlotte Larsson, Stockholm stad

Legionellaobservationer i VVC-system

Jonatan von Seth, Aktea Energy

Teknisk isolering för att förebygga legionella

Johan Sjölund – IF – Isoleringsfirmornas förening

Utbrott i BRF, upptäckt, hantering och sanering

Jan Fredriksson – Svensk Byggtjänst

Ny teknik för automatisk detektering av legionellatillväxt

​Erik Wåhlin och Kevin Siu, Hydro Diagnostics

https://hydrodiagnostics.se/