Några intressanta fall 

Nedan beskrivs några exempel på utbrott och fall där personer blivit smittade.

Philadelphia, USA (1976)

Det första kända utbrottet av legionärssjuka noterades 1976 i Philadelphia, USA. Utbrottet skedde på ett hotell i samband med att en organisation kallad ”American Legion” bestående av amerikanska krigsveteraner, höll en kongress. Totalt insjuknade 221 personer och 34 personer avled. Ventilationssystemet tros ha orsakat spridningen av sjukdomen som sedan fick namnet legionärssjuka (Legionnaires’ disease). Den då okända bakterien fick senare namnet Legionella pneumophila som orsak till sjukdomen.

Västerås, Sverige (1979)

Det största och första kända legionellautbrottet i Sverige skedde i Västerås 1979. Det var via friskluftsintaget placerat några meter från ett kyltorn på taket av ett varuhus som smittan spreds. 68 legionellafall noterades i samband med utbrottet. Av dessa fanns även sju personer som smittats utan att ha besökt varuhuset. Legionella pneumophila serogrupp 1 isolerades från kyltornet och från tre patienter.

Portugal (2014)

Ett legionellautbrott drabbade 400 personer i en stad cirka tre mil norr om Lissabon i Portugal hösten 2014. Det fanns flertalet möjliga smittkällor men fyra industrier med kyltorn identifierades som misstänkta smittkällor. Utbrottet upptäcktes 7 november och bedömdes vara under kontroll den 21 november och är det näst största utbrottet i världen. Legionella pneumophila serogrupp 1 identifierades hos patienterna och även senare i vattenprov från kyltorn. Väderdata modellerades och indikerade på ovanliga väderförhållanden med låg vindhastighet, hög fuktighet och högre halter av partiklar i luften än normalt vilket kan ha bidragit till utbrottet.

Stockholm (2016)

Ett utbrott skedde i en bostadsrättsförening i Stockholm 2016. Läs om detta i VVS-Forum.

 

Fler intressanta utbrott, se Folkhälsomyndigheten.