Ta chansen att ta del av nyheter och träffa kollegor från branschen.
Anmäl dig till Stora Legionelladagen senast 6 mars 2020
Anmälningsavgift 500 kr/person inkl. kaffe och lunch. Antalet platser är begränsade.

Varmt välkommen!

Program

8:30

Kaffe/fralla

9:00

Välkommen. Tillbakablick sedan stoppalegionella.se
Thomas Helmerson, Säker Vatten / Installatörsföretagen

9:15

Legionella – hur kan risk för smitta förhindras?
Caroline Schönning, Folkhälsomyndigheten

9:40

Legionella i Tyskland, aktuell rapport
Roland Jonsson, seniorkonsult WSP Environmental

10:05

Dricksvattendirektivet, senaste nytt
Bertil Jönsson, Boverket

10:30

Bensträckare

10:40

Temperatur på vattenledning i schakt och golv med värme
Joakim Claesson, KTH Energy Technology

11:05

Kyltorn och legionellaförekomst i Stockholm – detta har hänt
Charlotte Larsson, Stockholms Miljöförvaltning

11:30 - Lunch
12:15

Åtgärder i byggnader med förekomst av legionella
Stefan Knutsson, WeCan Tech

12:40

Tappvarmvatten med begränsad volym, projektrapport
Charlotte Löfström, RISE

13:05

UVC-ljusbehandling av duschvatten
Frank Rälg, produktchef, FM Mattsson/Watersprint

13:30

Tappvattenhygien
Olle Månsson, produktchef, Geberit

13:55

Ingen VVC utan nertappning av varmvatten efter användning
Erik Abbing, vd, 3e Flow

14:30

Avslutning och kaffe