Länkar

Boverket

Folkhälsomyndigheten

Installatörsföretagen (tidigare VVS Företagen)

Säker Vatten, branschregler och auktoriserade VVS-företag och konsultföretag
Branschregler Säker Vatteninstallation utgåva 2016:1

Kommande legionella-seminarium

Svenska legionellanätverket - Stockholm oktober 2018

Nordiska vattenskade- & legionellaseminariet - Reykjavik augusti 2019

Lyon - 2018

Tokyo - 2021