Filter

Rening kan ske med speciella bakteriefilter. På vissa sjukhusavdelningar finns filter installerade för att undvika att känsliga patienter exponeras för legionellabakterier.